مقاله بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی (Pistacia atlantica var kurdica) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی (Pistacia atlantica var kurdica)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته وحشی (Pistacia atlantica var kurdica)
مقاله دستجات آوندی
مقاله صفات تشریحی برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی سیدغلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسته وحشی از درختان مناطق نیمه خشک ایران محسوب می شود که از نظر مسایل زیست محیطی و اقتصادی – اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد. این گونه به خوبی مطالعه تشریحی نشده است و در برخی حالات تشخیص آن از سایر واریته های گروه Butmela مشکل است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تنوع بر اساس برخی از صفات تشریحی برگ نظیر اندازه دستجات آوندی بود. به این منظور، برگ های جمع آوری شده از سه جمعیت به مدت یک ماه در اتانول ۷۰ درصد قرار گرفت سپس، از هر نمونه برش عرضی تهیه شد. بر اساس نتایج به دست آمده برگ های این گونه دو رویه بوده، برگ ها در هر دو سطح در محل رگبرگ اصلی دارای کرک های کوتاه (از نوع پوششی و غده ای) هستند. ضخامت دسته آوند مرکزی، ضخامت برگ و طول دسته آوند مرکزی به ترتیب بیشترین نقش را در گروه بندی دارند. همچنین، در این بررسی بین دو جنس نر و ماده در رابطه با صفات تشریحی برگ اختلافی مشاهده نشد. نتایج به دست آمده از بررسی های تشریحی در این مطالعه می تواند در مطالعات تاکسونومی این گونه به کار رود.