مقاله بررسی صفات بیولوژیک و اثرات آن بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی صفات بیولوژیک و اثرات آن بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش برنج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات بیولوژیک
مقاله لاین های امیدبخش برنج
مقاله عملکرد اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزائی پول حمید
جناب آقای / سرکار خانم: سام دلیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ایلکایی محمدنبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی صفات بیولوژیک و اثرات آن بر عملکرد و اجزای عملکرد ۸ رقم از لاین های امیدبخش برنج در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، با ۸ تیمار و ۴ تکرار در موسسه تحقیقات برنج (آمل) طی سال ۱۳۹۱-۹۲ اجرا شد. اثرات رقم بر صفات ارتفاع بوته در زمان ظهور خوشه، ارتفاع بوته در زمان رسیدگی، تعداد پنجه در زمان ظهور خوشه، تعداد پنجه در زمان رسیدن، وزن هزار دانه، درصد دانه سالم در خوشه، درصد دانه های پوک خوشه، تعداد کل دانه در خوشه در سطح ۵ درصد معنیدار شد. در بررسی صفات بیولوژیکی ارقام مورد آزمایش، رقم شاهد (شیرودی) بدون در نظر گرفتن تیمارهای محدودیت منبع و مخزن، ارقام ۲، ۶ و ۷ در بالاترین سطح آماری و ارقام ۴ و ۸ در سطح آماری بعدی و ارقام ۱، ۳ و ۵ در سطح آماری سوم قرار گرفتند. در نهایت رقم شماره ۷ (رقم آزمایشی ۸۴۳) با داشتن ارتفاع ۹۷٫۳۷ سانتی متر در زمان ظهور خوشه، ارتفاع ۱۱۶٫۴ سانتی متر در زمان رسیدگی، تعداد ۱۹٫۵۰ پنجه در زمان ظهور خوشه، تعداد ۱۵٫۷۵ پنجه زمان رسیدگی، وزن هزار دانه ۲۷ گرم، طول خوشه ۲۶٫۷۵ سانتی متر، درصد دانه سالم ۸۲٫۵۳، درصد دانه پوک ۱۷٫۵۰ و میانگین کل دانه ۹۶٫۷۵ عدد در خوشه در بین ارقام با بیشترین میزان عملکرد همراه بودند.