مقاله بررسی صرف نقدشوندگی و مدل دو عاملی (بازار و نقدشوندگی) در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی صرف نقدشوندگی و مدل دو عاملی (بازار و نقدشوندگی) در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرف نقدشوندگی
مقاله گردش معاملات سهام
مقاله صرف اندازه
مقاله صرف ارزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قالیباف اصل حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دارایی های مالی بر اساس ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ارزیابی می شوند و برای به دست آوردن ارزش فعلی جریان های نقدی، علاوه بر مقادیر جریان های نقدی آتی نیازمند نرخ بازدهی برای تنزیل جریان های نقدی آتی هستیم. هدف اصلی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای محاسبه نرخ بازده مربوطه می باشد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) تنها عامل موثر بر بازده سهام را ریسک سیستماتیک می داند. در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، علاوه بر ریسک سیستماتیک، عرامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز به عنوان عوامل موثر بر بازده سهام در نظر گرفته می شود. در این تحقیق قدرت مدل دو عاملی بازار و نقدشوندگی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۳ بررسی شده و توانایی این مدل در تبیین بازده سهام با دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سه عاملی فاما و فرنچ مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بین بازده مازاد بازار و نقدشوندگی با بازده سهام ارتباط معنی داری وجود دارد و تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوسیله دو عامل بازده مازاد بازار و نقدشوندگی در حد قابل قبولی (به طور متوسط ۲۴%) تبیین می شود.