مقاله بررسی شکل پذیری ورق های دولایه مس – فولاد زنگ نزن آستنیتی توسط فرایند شکل دهی چرخشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی شکل پذیری ورق های دولایه مس – فولاد زنگ نزن آستنیتی توسط فرایند شکل دهی چرخشی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورق های دولایه
مقاله جوشکاری انفجاری
مقاله عملیات حرارتی آنیل کردن
مقاله نفوذ
مقاله شکل دهی چرخشی
مقاله شکل پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی شهرضا امیر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بینا محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، شکل پذیری ورق های دو لایه مس- فولاد زنگ نزن آستنیتی 304L توسط فرآیند شکل دهی چرخشی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تولید ورق های دولایه از روش جوشکاری انفجاری و جهت یکنواختی سطح این ورق ها از نورد سرد استفاده شد. جهت بررسی فرایند نفوذ در فصل مشترک اتصال مس – فولاد زنگ نزن آستنیتی، ابتدا نمونه های کشش از قطعات جوشکاری شده، تهیه و عملیات حرارتی آنیل در دمای ۳۰۰oC (زیر دمای تبلور مجدد) به مدت زمان ۳۲ ساعت انجام شد. پس از انجام آزمون کشش بر روی نمونه های عملیات حرارتی شده، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز اسپکتروسکپی انرژی پراکنده (EDS) جهت بررسی احتمال نفوذ در مواد متصل شده استفاده گردید. پس از اطمینان از سیکل عملیات حرارتی، ورق های دولایه با لایه داخلی مس و لایه خارجی فولاد، تحت فرایند شکل دهی چرخشی قرار گرفتند. فرایند شکل دهی چرخشی بر روی ورق های عملیات حرارتی شده انجام و پارامترهای موثر بر شکل پذیری نظیر جنس ابزار و مسیرهای شکل دهی ابزار و نسبت اسپینینگ مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ریزساختاری نمونه ها نشان دادکه فصل مشترک اتصال مس – فولاد زنگ نزن آستنیتی L 304، موجی شکل است و عملیات حرارتی آنیل کردن به مدت ۳۲ ساعت، باعث افزایش قابل توجه نفوذ در فصل مشترک این اتصال و افزایش شکل پذیری چرخشی ورق های دولایه شده است. انتخاب ابزار (SPK (1.2436، مسیر حرکتی اینولوت و نسبت اسپینینگ پایین تر از ۲٫۵ باعث افزایش شکل پذیری ورق های دولایه توسط فرآیند شکل دهی چرخشی می شود.