مقاله بررسی شکل پذیری فنوتیپی گونه .Phlomis aucheri Boiss بر اساس جغرافیای گیاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی شکل پذیری فنوتیپی گونه .Phlomis aucheri Boiss بر اساس جغرافیای گیاهی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل پذیری فنوتیپی
مقاله Phlomis aucheri
مقاله ریخت شناسی
مقاله جغرافیای گیاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحی اصفهانی گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخانلو اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه Phlomis aucheri Boiss. از گونه های بومی خانواده نعناع در ایران بوده که پراکنش طبیعی وسیعی در ایران دارد. در این مطالعه به منظور شناخت نقش عوامل اکولوژیکی و جغرافیای گیاهی در ایجاد تطابق فنتیکی، تعداد ۱۱ جمعیت جغرافیایی از گونه مذکور از نواحی مرکزی، شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور جمع آوری شد و تعداد ۱۴ صفت کیفی و کمی ریخت شناسی از اندام های رویشی و زایشی گیاه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. آنالیز آماری ANOVA نشان داد که دامنه تغییرات در تعدادی از صفات ریخت شناسی کمی نظیر طول و عرض برگ های ناحیه قاعده و گل آذین، تعداد گل در هر چرخه، طول و عرض کاسه گل، طول جام گل و طول دمبرگ ناحیه گل آذین از نظر آماری (p<0.001) معنی دار بوده ولی تغییرات در صفاتی چون طول ساقه، تعداد انشعاب و طول دمبرگ ناحیه قاعده ساقه از نظر آماری معنی دار نبودند. این مساله نشانگر این موضوع می باشد که عوامل محیطی و ادافیکی موجب ایجاد فرایند شکل پذیری فنوتیپی در گیاهان می شود. به گونه ای که این فرایند مطابق با تنوع اقلیمی بوده و موجب تشابه و تفاوت جمعیت ها می شود. تجزیه و تحلیل آماری منجر به رسم درختچه ای گردید که در آن افراد جمعیت ها به شکل خاصی آرایش یافته بودند که نحوه استقرار دقیقا با تقسیم بندی مناطق جغرافیای گیاهی کشور ایران منطبق بود.