مقاله بررسی شکایت های مربوط به قصورات دندانپزشکان و دندان سازان شیراز ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی و نظام پزشکی فارس طی سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی شکایت های مربوط به قصورات دندانپزشکان و دندان سازان شیراز ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی و نظام پزشکی فارس طی سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قصورات دندانپزشکی
مقاله اداره پزشکی قانونی
مقاله شکایات
مقاله شیراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی آریا
جناب آقای / سرکار خانم: ضمیری باربد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی سیده مینا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامزاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: قادی پاشا مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: طب بدون حادثه و پیچیدگی قابل انجام نیست. دندانپزشکان نیز مانند پزشکان در حوزه ای فعالیت می کنند که علی رغم تلاش آنها برای التیام درد بیمار، در پاره ای از موارد در روند درمان حادثه ای پیش می آید که منجر به آسیب به بیمار و نارضایتی وی می شود. این مطالعه به بررسی شکایات دندانپزشکی دندانپزشکان و دندانسازان تجربی شیراز می پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی مقطعی، به روش سرشماری تمامی پرونده های شکایات دندانپزشکی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۵ را در سازمان نظام پزشکی و اداره کل پزشکی قانونی شیراز بررسی کردیم. داده ها در نرم افزار آماری SPSS، نسخه ۱۷ ثبت و برای تحلیل یافته ها از آزمون آماری Chi- square استفاده شد.
یافته ها: در طول این ۶ سال، ۱۰۷ پرونده شکایت در این دو سازمان تشکیل شده بود که شکایات در اکثر موارد علیه دندانپزشکان عمومی بود که در مطب خصوصی کار می کردند. بیشتر شکایات مربوط به رشته جراحی فک و صورت و به علت آسیب به ساختمان های مجاور حین کشیدن دندان بود.
نتیجه گیری: بنابر نتایج این مطالعه و سایر پژوهش ها در ایران، این نیاز احساس می شود که باید دندانپزشکان را در زمینه انتخاب صحیح بیمار، دانش تئوری، مهارت عملی و مهارت های برقراری ارتباط عاطفی صحیح با بیمار، بیشتر آموزش داد تا گامی موثر در جهت کاهش بروز قصورات و میزان نارضایتی و شکایت علیه آنها برداشته شود.