مقاله بررسی شیوه کورسازی، نوع مداخله و حوزه های موضوعی در کارآزمایی های بالینی تصادفی کنترل شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۵۴ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوه کورسازی، نوع مداخله و حوزه های موضوعی در کارآزمایی های بالینی تصادفی کنترل شده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی
مقاله حوزه موضوعی
مقاله مداخله
مقاله کورسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی اورک روح انگیز
جناب آقای / سرکار خانم: امان الهی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اینکه کارآزمایی های بالینی تصادفی کنترل شده به عنوان معتبرترین نوع از مطالعات اپیدمیولوژیک برای درمان بیماریها محسوب می گردند، هدف از این مقاله تعیین حوزه های موضوعی، نوع مداخلات و شیوه های کورسازی است که در این نوع از طراحی مطالعات استفاده گردیده اند.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی تمام مقالات از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده (۳۱۴ مقاله) که دارای وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و در PubMed تا پایان سال ۲۰۱۰ نمایه شده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند.
یافته ها: از میان حوزه های موضوعی که این نوع مطالعات در آن ها طراحی شده بود، تعداد تحقیقات انجام شده در حوزه زنان و زایمان بیشترین تعداد (۴۴ مورد یعنی ۱۴%) است. بیشترین مداخله صورت گرفته مداخله دارو (۲۱۴ مطالعه یعنی %۶۸٫۲) بوده و ازمیان شیوه های کورسازی، شیوه دوسوکور بیشترین کاربرد (۱۵۲ مورد یعنی %۴۸٫۴) را داشته است. بطورکلی ۱۲۵ مورد (%۳۹٫۸) پژوهش کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با مداخله دارویی توام با شیوه دوسوکور انجام شده است.
نتیجه گیری: در حوزه های موضوعی مختلف بکارگیری نوع مداخله و شیوه کورسازی با روش شناسی پژوهش و اخلاق پزشکی تا حدودی مرتبط است. به نظر می رسد که نوع مداخله به حوزه موضوعی که کار آزمایی بالینی در آن انجام شده است و شیوه کورسازی به نوع مداخله انتخابی بستگی دارند.