مقاله بررسی شیوه های عدم تکرار یکنواخت نقش انسانی در پارچه های یزد دوران صفوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوه های عدم تکرار یکنواخت نقش انسانی در پارچه های یزد دوران صفوی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره صفوی
مقاله پارچه های یزد دوره صفوی
مقاله نقش انسان در پارچه های دوره صفوی
مقاله شیوه های تکرار نقش در پارچه
مقاله شیوه های طراحی پارچه دوره صفوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری نعیمی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درخشش هنر پارچه بافی عهد صفویه ایران مرهون هوش، آگاهی و خلاقیت هنرمندان طراح و بافنده ای بود که توانسته بودند دیدگاه های زیبایی شناسی عدیده و نوینی را در آثار خود بکار برند؛ این مقاله به منظور بررسی مهمترین انواع روش های پرهیز از تکرار یکنواخت نقش انسان در طراحی پارچه های یزد دوران صفوی انجام گردید؛ بدین منظور به روش کتابخانه ای ضمن جمع آوری و مطالعه تصاویر مهمترین پارچه های موجود از یزد دوران صفوی، نقوش آن ها با یکدیگر مقایسه گردید و مشخص شد که هنرمندان طراح و بافنده یزدی هر کدام به تاثیر از ویژگی های آثار مهمترین نگارگران مکاتب تبریز و اصفهان روش های متفاوتی را جهت پرهیز از یکنواختی تکرار نقوش انسان در پارچه های ساتن، مخمل و بعضا ابریشم بکار می بردند؛ بطوری که طراحان پارچه به سه روش اصلی و چند روش ترکیبی سعی در «پنهان سازی» نقش انسانی داشته و این ویژگی های زیبایی شناختی را از آثار نگارگران مطرح صفوی اقتباس نموده بودند و بافندگان پارچه نیز به چند روش متفاوت با استفاده از ویژگی های بافت پارچه از انواع تکرارهای منظم و متناوب به عنوان ویژگی جذاب بصری بهره می بردند.