مقاله بررسی شیوه های ترغیب و تحذیر در گلستان سعدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۹۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوه های ترغیب و تحذیر در گلستان سعدی
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعدی
مقاله گلستان
مقاله تعلیم و تربیت
مقاله ترغیب و تحذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیادکوه اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بستانی کوهنجانی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی از تاثیرگذارترین شخصیت های ادب پارسی است که آثار وی از زمان حیاتش تاکنون با استقبال فراوان مخاطبان همراه بوده است. قرن هاست که گلستان و بوستان وی در مراکز آموزشی قدیم و جدید، در ایران و خارج از ایران خوانده می شود. افزون بر زبان آهنگین، رسا و پر تاثیر، توجه شیخ اجل به مسائل اجتماعی و بایدها و نبایدهای اخلاقی، در استقبال مراکز آموزشی و دیگر مخاطبان بی تاثیر نبوده است و همین امر موجب شده است که شیخ شیراز در اذهان بسیاری از فارسی زبانان، بیشتر به عنوان یک معلم اخلاق نقش بندد.
از آن جا که فرا خواندن به زیبایی ها و نیکی ها و بازداشت از بدی ها و زشتی ها از اصلی ترین مباحث و اصول علم اخلاق است و این بن مایه ها با آثار ادبی بویژه گلستان و بوستان شیخ اجل آمیختگی و پیوند استواری دارد. در این مقاله قصد بر آن بوده است که بررسی شود شیخ اجل در کتاب پر ارج گلستان، مخاطبان را به چه اموری ترغیب کرده است و از چه اموری بازداشته است و برای هدایت مخاطبان خود از چه شیوه های ترغیب یا فراخوانی و تحذیر یا بازداشتی بهره برده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سعدی در گلستان، در ۴۷ مورد مختلف، مخاطب را به فضایل اخلاقی فرا خوانده است و در ۷۳ مورد نیز از رذایل اخلاقی باز داشته است در این مقاله برخی از آنها بر اساس بسامد نشان داده خواهد شد.