مقاله بررسی شیوع VacA و CagA در بیماران مبتلا به اولسر پپتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع VacA و CagA در بیماران مبتلا به اولسر پپتیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هلیکوباکتر پیلوری
مقاله cagA ،vacA
مقاله بیماری اولسر پپتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی پناه اکرم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: قادریان سیدمحمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده نجار رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: آلودگی با هلیکوباکتر پیلوری (H.pylori) یکی از شایع ترین عفونت های گوارشی در جهان به شمار می رود که می تواند باعث موارد پاتولوژیکی متفاوت، افزایش استرس اکسیداتیو و در نتیجه، پاسخ های التهابی در مخاط معده شود. تشخیص بیماری زایی H.pylori به دلیل تخمین خطر علائم بالینی، بسیار اهمیت دارد. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع ژن های cagA و vacA در عفونت H.pylori در بیماران با علائم بالینی متفاوت بود.
مواد و روش ها: بیماران H.pylori مثبت شامل بیماران اولسر پپتیک (PUD) و غیراولسر پپتیک (NUD)، برای آزمایش های بعدی شامل واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای تعیین حضور ژن cagA و الل های vacA، آزمون وسترن بلاتینگ برای ردیابی آنتی بادی های IgG ضد پروتئین های VacA و CagA مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج: زمانی که هر دو تست اوره آز و کشت باکتریایی به ترتیب نتایج مثبت و منفی داشتند، نمونه ها به عنوانH.pylori  مثبت ثبت شدند. الل های غالب vacA،s1  و m2 بودند. ارتباط معنی داری میان شیوع آنتی بادی ها ضد آنتی ژن های VacA و CagA یا حالات vacA و cagA و نتایج بالینی وجودنداشت.
نتیجه گیری: در این مطالعه سویه های cagA مثبت غالب بوده، هر چند ارتباطی میان vacA و cagA با علائم بالینی و با پیشرفت PUD دیده نشد؛ به علاوه، آزمایش های سرولوژیکی مانند وسترن بلاتینگ در تشخیص افراد آلوده شده با سویه های H.pylori در PUD و NUD می تواند مفید باشد.