مقاله بررسی شیوع گونه های مالاسزیا در دام های اهلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع گونه های مالاسزیا در دام های اهلی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه های مالاسزیا
مقاله دام های اهلی
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبزی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: زرنشان ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخانی چمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع مالاسزیا در پوست دام های اهلی (گاو، گوسفند و بز) شهرستان کرمانشاه انجام گرفت. نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی و در طی یک دوره ۱۲ ماهه از شهریور ۹۰ الی شهریور ۹۱ بر روی ۱۹۰ دام اهلی (شامل ۸۶ گاو (%۴۵)، ۵۶ گوسفند (%۳۰) و ۴۸ بز (%۲۵) انجام شد. نمونه برداری به وسیله روش استریل تراشیدن قسمت های پشت بدن، گوش، زیر بغل، کشاله ران و اطراف مخرج انجام شد. شناسایی گونه های مالاسزیا با استفاده از رشد بر روی محیط سابوروگلوکز آگار غنی شده با روغن زیتون، توانایی قارچ در مصرف توئین های ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰، آزمون کاتالاز و هیدرولیز اسکولین انجام گرفت. ۶۳ راس (%۳۳) از دام ها به ترتیب گاو با ۳۹ مورد (%۶۱٫۹)، گوسفند با ۱۳ مورد (%۲۰٫۶۳) و بز با ۱۱ مورد (%۱۷٫۴۶) از نظر کشت مالاسزیا مثبت بودند. گونه های جداشده عبارت بودند از مالاسزیا فورفور با ۲۲ مورد (%۳۵)، مالاسزیا گلوبوزوا با ۱۵ مورد (%۲۴)، مالاسزیا اسلوفیه با ۱۲ مورد (%۱۹٫۵)، مالاسزیا رستریکا با ۷ مورد (%۱۱٫۱۱)، مالاسزیا پاکی درماتیس با ۵ مورد (%۸) و مالاسزیا سیمپودیالیس با ۲ مورد (%۳٫۱۷). شیوع گونه های وابسته به چربی در حال افزایش است به طوری که مالاسزیا فورفور غالب ترین گونه جداشده از دام ها بود.