مقاله بررسی شیوع چاقی، چاقی شکمی و افزایش فشار خون در کودکان ۱۳-۱۰ ساله مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۸۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع چاقی، چاقی شکمی و افزایش فشار خون در کودکان ۱۳-۱۰ ساله مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار خون بالا
مقاله چاقی
مقاله چاقی شکمی
مقاله مدارس ابتدایی
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیدفر فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی طالب الهه
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری نژاد فریناز
جناب آقای / سرکار خانم: کیوانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی همامی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زراتی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقی و فشار خون به دلیل مشکلات سیستمیکی که ایجاد می کند با بیشتر بیماری ها از جمله دیابت و بیماری های قلبی عروقی در ارتباط هستند، اما مساله دارای اهمیت این است که چاقی و حتی فشار خون بالا در کودکی سلامتی را دوران بزرگسالی به خطر می اندازد، در حالی که بیشتر والدین از چاقی و فشار خون بالای کودکان خود بی اطلاع هستند. مواد و روش ها: پژوهش حاضر در ۱۱۸۴ نفر از کودکان ۱۳-۱۰ ساله دختر و پسر مقطع پنجم ابتدایی در ۵ منطقه تهران در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. برای تشخیص چاقی و اضافه وزن از معیار IOTF ((International Obesity Task Force استفاده شد. هم چنین فشارخون سیستولی یا دیاستولی£ صدک ۹۵ برای سن– قد و جنسیت به عنوان افزایش فشار خون در نظر گرفته شد. دور کمر بر اساس استاندارد کودکان ایرانی بر اساس سن و جنسیت ارزیابی گردید. دورکمر>صدک ۹۰ استاندارد به عنوان چاقی شکمی در نظر گرفته شد. یافته ها: در جمعیت مورد مطالعه شیوع اضافه وزن %۲۱٫۹۲، چاقی ۵٫۲۸%، فشارخون %۱۳٫۱۶ و چاقی شکمی ۲۵٫۳۱% به دست آمد. بیشترین شیوع چاقی در منطقه ۳ که از مناطق شمالی تهران می باشد، گزارش گردید و کمترین آن به پسران منطقه ۱۹، که از مناطق جنوبی تهران است، مربوط بود. نتیجه گیری: وضعیت اقتصادی بر چاقی و به دنبال آن افزایش فشار خون تاثیرگذار است. باید به چاقی و به ویژه افزایش فشار خون در کودکان توجه بیشتری شود تا با تشخیص به موقع و آگاهی دادن به والدین آن ها با تغییر در شیوه زندگی، تغذیه و فعالیت فیزیکی از مشکلات احتمالی آن ها در بزرگسالی جلوگیری گردد.