مقاله بررسی شیوع پلی فارماسی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۲ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع پلی فارماسی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله پلی فارماسی
مقاله آسایشگاه
مقاله شیوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری کامرانی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صبور ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: دلبری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی عنایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صحاف رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تعداد داروهای مصرفی در دوره سالمندی بالا است. انجام مطالعات فاماکواپیدمیولوژیک به منظور بررسی وضعیت مصرف دارو در سالمندان بسیار حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع پلی فارماسی (مصرف همزمان ۵ دارو یا بیشتر) و شایع ترین داروها و گروه های دارویی مصرفی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۲۳۷ سالمند ۶۰ ساله و بالاتر (۱۳۴ نفر زن) که از ابتدای سال ۱۳۸۹ در این مرکز تحت مراقبت قرار داشتند انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای بود. پلی فارماسی به عنوان مصرف همزمان ۵ دارو یا بیشتر، شامل داروهای با تجویز و بدون تجویز، (صرف نظر از داروهای موضعی و داروهای «در صورت نیاز») در نظر گرفته شد. طبقه بندی داروها بر مبنای سیستم تشریحی درمانی شیمیایی انجام شد. سپس داده ها جهت آنالیز توصیفی وارد نرم افزار  SPSS 19گردید.
یافته ها: میانگین داروهای مصرفی به ازای هر سالمند (۵٫۱±۳٫۲۲) بود. فراوانی پلی فارماسی در جمعیت مورد مطالعه ۵۲٫۳ درصد بود. شایع ترین داروهای مصرفی در شرکت کنندگان به ترتیب کلسیم – ویتامین دی، نیتروکانتین (گلیسریل تری نیترات) و آتنولول و در گروه پلی فارماسی، کلسیم – ویتامین دی، نیتروکانتین و آسپیرین بود. بیشترین گروه های دارویی مصرفی در شرکت کنندگان و گروه پلی فارماسی به ترتیب داروهای قلبی عروقی، داروهای سیستم عصبی و داروهای گوارشی/ متابولیسم بودند.
نتیجه گیری: متوسط مصرف دارو به ازای هر سالمند و فراوانی پلی فارماسی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک بالا بود. انجام مطالعات فارماکواپیدمیولوژیک بیشتر جهت بررسی وضعیت مصرف دارو در سالمندان ایرانی، به خصوص سالمندان ساکن آسایشگاه، و ارائه راهکارهای کاهش بروز و شیوع پلی فارماسی در آن ها توصیه می شود.