مقاله بررسی شیوع و نحوه درگیری عروق کرونر در بیماران کاندید پیوند کلیه با استفاده از آنژیوگرافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۵۹۳ تا ۵۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع و نحوه درگیری عروق کرونر در بیماران کاندید پیوند کلیه با استفاده از آنژیوگرافی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری عروق کرونر
مقاله آنژیوگرافی
مقاله نارسایی کلیه در مرحله انتهائی
مقاله پیوند کلیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپویا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ستارزاده رویا
جناب آقای / سرکار خانم: زندپارسا امیرفرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شجیرات زینب
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری رامین
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: برومند بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: خادم وطنی کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله انتهایی (ESRD) نسبت به جمعیت عمومی بیشتر است و چنانچه به این موضوع توجهی صورت نگیرد می تواند باعث مرگ بیماران کاندید دریافت کننده پیوند کلیه گردد. در این مطالعه میزان و نحوه درگیری عروق کرونر در بیماران کاندید پیوند کلیه مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش کار: در این مطالعه ۵۶ بیمار (۲۴ زن و ۳۲ مرد) کاندید پیوند کلیه قبل از دریافت پیوند تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند تا شیوع بیماری عروق کرونر و الگوی درگیری عروق، نیاز به ریواسکولاریزاسیون و ارتباط آن ها با بیماری زمینه ای ایجاد کننده ESRD و طول مدت دیالیز مورد بررسی قرار گیرد.
یافته ها: ۶۰٫۷ درصد (۳۴نفر) مبتلا به بیماری عروق کرونر (CAD) بودند که از این بین ۸۲٫۳ درصد (۲۸ نفر) کاندید ریواسکولاریزاسیون بودند. در این مطالعه رابطه معنی داری بین تعداد رگ های درگیر با بیماری زمینه ای و طول مدت دیالیز بدست نیامد. همچنین نسبت درگیری شریان کرونر اصلی چپ تفاوت معنی داری بر حسب بیماری زمینه ای نداشت (p>0.05). نیاز به ریواسکولاریزاسیون نیز با سن بیماران، نوع بیماری زمینه ای و طول مدت دیالیز ارتباط معنی داری را نشان نداده است (p>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای بیماری عروق کرونر در بیماران کاندید پیوند کلیه، خصوصا در بیماران دارای فاکتورهای خطر قلبی به نظر می رسد انجام آنژیوگرافی شریان های کوروناری قبل از اقدام به پیوند کلیه و همچنین درمان موثر CAD ضروری باشد (بدون انجام تست های غیر تهاجمی).