مقاله بررسی شیوع و علایم بالینی زبان جغرافیایی در زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع و علایم بالینی زبان جغرافیایی در زنان باردار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوسیت مهاجر خوش خیم
مقاله بارداری
مقاله هورمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلیانی اصفهانی پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی صادقی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از جمله اختلالات زبان، «زبان جغرافیایی» است، که گاه موجب درد و تغییر عملکرد می شود و پایداری آن موجب نگرانی مبتلایان بابت بدخیمی می شود. بر اساس برخی گزارش ها، هورمون ها و به ویژه هورمون های زنانه در ایجاد یا تشدید این آسیب موثر هستند. علاوه بر این امکان بروز اشتباهات تشخیصی با ضایعات لیکن پلان و کاندیدیاز دهان نیز مطرح شده است. این مطالعه به بررسی فراوانی همراهی زبان جغرافیایی با بارداری و تغییرات آن در طول بارداری به تفکیک دوره های سه ماهه پرداخت.
مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی، ۴۵۱ نمونه واجد شرایط انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه و معاینه، در صورت مشاهده زبان جغرافیایی در سه دوره سه ماهه، فتوگرافی تهیه شد و مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات نهایی، با آزمون c2 و آزمون همبستگی Paerson در سطح اطمینان ۰٫۹۵ بررسی شد.
یافته ها: فراوانی زبان جغرافیایی در زنان باردار ۳۶٫۸ درصد بود. بین سن زنان باردار و نیز تعداد دفعات بارداری با فراوانی ضایعه، رابطه معنی داری نبود. در عین حال بین وجود زبان جغرافیایی نابجا با زبان شیاردار (p value=0.001)، و نیز بین زمان بارداری و شدت ضایعه رابطه معنی دار بود (p value=0.043). بیشترین فراوانی شدت ضایعات در سه ماهه دوم بوده است در حالی که در سه ماهه سوم از فراوانی ضایعات تشدید یافته کاسته شد.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، میزان ابتلا به زبان جغرافیایی در زنان باردار نسبت به سایر جوامع گزارش شده، بیشتر بود. فراوانی گونه شدت یافته زبان جغرافیایی در سه ماهه دوم بیشتر بود.