مقاله بررسی شیوع هپاتیت B و هپاتیت C در اهدا کنندگان خون استان سمنان در سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع هپاتیت B و هپاتیت C در اهدا کنندگان خون استان سمنان در سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری های ویروسی
مقاله انتقال خون
مقاله سلامت خون
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هپاتیت های ویروسی یکی از معضلات عمده در سلامتی جوامع است. با وجود پیش رفت های چشم گیر در تشخیص، غربال گری و روش های کنترل این بیماری ها، هنوز انتقال ویروس ها از طریق خون یکی از چالش های مهم در مراکز انتقال خون است. این پژوهش با هدف تعیین شیوع هپاتیت B و هپاتیت C در اهداکنندگان خون استان سمنان انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع گذشته نگر مقطعی بوده که با بررسی پرسش نامه های اطلاعات فردی و نتایج آزمایشات خون اهداکنندگانی که به سازمان انتقال خون سمنان بین سال های ۱۳۸۶ تا نیمه اول ۱۳۹۰ مراجعه کرده بودند انجام شد. خصوصیات دموگرافیک و شیوع هپاتیت B و هپاتیت C در جمعیت اهداکنندگان طی این سال ها بررسی گردید.
یافته ها: در این مطالعه در مجموع ۱۲۴۷۰۴ اهداکننده خون مورد بررسی قرار گرفتند که ۳۲۹ نفر مبتلا به هپاتیت بودند. و از این تعداد ۲۹۷ نفر از نظر HBV و ۳۲ نفر از نظر HCV مثبت بودند. شیوع موارد HBsAg و HCVAb مثبت در بین کل اهداکنندگان خون به ترتیب ۰٫۲۴% و %۰٫۰۲۶ بود. شیوع هپاتیت B و هپاتیت C در اهداکنندگان بار اول، مرد و متاهل بیش تر بود.
نتیجه گیری: شیوع عفونت های هپاتیت با توجه به آمار به دست آمده به نسبت بسیاری از مناطق دنیا و ایران پایین تر است که بسیار امیدوار کننده است. هم چنین به دلیل شیوع بسیار پایین و یروس های قابل انتقال از طریق خون در اهداکنندگان مستمر به نظر می رسد جهت دسترسی به ذخیره خونی سالم، استفاده از اهداکنندگان مستمر باید در اولویت باشد