مقاله بررسی شیوع هپاتیت B ،C و عفونت HIV در اهداکنندگان خون شهر زنجان سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از صفحه ۵۶ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع هپاتیت B ،C و عفونت HIV در اهداکنندگان خون شهر زنجان سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتیت B
مقاله هپاتیتC
مقاله HIV
مقاله اهدا کنندگان خون
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروری زنجانی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: نوری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تامین خون سالم و پیشگیری از انتقال بیماری های عفونی منتقله از راه خون یکی از مهمترین اهداف سازمان انتقال خون است. در این راستا شیوع هپاتیت B و C و HIV و عوامل مرتبط با آن در اهداکنندگان مرکز انتقال خون شهرستان زنجان در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ بررسی شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی شیوع هپاتیت B، C و HIV در ۲۹۷۱۶ نفر اهداکننده پایگاه انتقال خون شهرستان زنجان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند بررسی شد. مشخصات جمعیت شناختی با استفاده از پرسشنامه، موارد مثبت عفونت های مذکور با روش الیزا و برای آزمایشات تاییدی موارد مثبت HBsAg، HCVAb و HIVAb به ترتیب از HBsAg confirmatory test، آزمون ریبا و وسترن بلات استفاده و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و جدول توزیع فراوانی و درصد تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: شیوع هپاتیت B به روش تاییدی ۰٫۳ درصد، هپاتیت ۰٫۱ C درصد بود و مورد مثبتی از HIVAb وجود نداشت. شیوع عفونت هپاتیت B در افراد مسن، متاهل و بی سواد و شیوع هر دو عفونت هپاتیت B و C در اهداکنندگان بار اول بیشتر بود.
نتیجه گیری: علی رغم شیوع پایین هپاتیت B و C و عفونت HIV در اهداگنندگان مرکز انتقال خون زنجان که نشان دهنده مطلوب بودن وضعیت سلامت فرآورده های خونی و سلامت افراد داوطلب اهدای خون می باشد. غربالگری دقیق خون های اهداکنندگان بار اول، بی سواد و متاهل ضروری به نظر می رسد.