مقاله بررسی شیوع فشارخون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به آنها بر مبنای مطالعه ای بزرگ روی جمعیت عمومی اصفهان – کاربردی از مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع فشارخون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به آنها بر مبنای مطالعه ای بزرگ روی جمعیت عمومی اصفهان – کاربردی از مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله فشارخون بالا
مقاله شیوع
مقاله عوامل خطر
مقاله رگرسیون لجستیک چند متغیره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراثی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی آوات
جناب آقای / سرکار خانم: باقری نژاد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در این مطالعه شیوع کلی، سنی و جنسی فشارخون بالا و دیابت نوع ۲ برآورد شد. همچنین ارتباط بعضی از عوامل خطر با ابتلای همزمان به این دو بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش ها: در یک مطالعه مقطعی، ۳۰۰۰ نفر مرد و زن ۱۵ تا ۶۴ ساله اصفهانی که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی همراه با خوشه بندی چندمرحله ای در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به عوامل خطر بالقوه مربوط به ابتلا به فشارخون بالا و دیابت و نیز وضعیت ابتلا به این بیماری ها برای هر آزمودنی با استفاده از یک پرسشنامه جامع مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. از روش رگرسیون لجستیک چند متغیره در نرم افزار R ویرایش ۲٫۱۳٫۲ برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: شیوع کلی دیابت نوع ۲ برابر ۶٫۶ درصد و شیوع کلی فشارخون بالا برابر ۲۲٫۲ درصد برآورد گردید. شیوع فشارخون بالا در زنان از مردان بالاتر بود (۲۲٫۴ درصد در برابر ۲۲٫۰۶ درصد، P<0.05). همچنین شیوع دیابت در زنان به مراتب بالاتر از مردان بود (۸٫۲۷ درصد در برابر ۴٫۸۶ درصد، P<0.01). ارتباط میان سن، جنس، شاخص توده بدنی و سابقه فامیلی ابتلا به دیابت با ابتلا به دیابت معنی دار شد. در مورد فشارخون بالا، ارتباط سن، جنس و شاخص توده بدنی و مصرف سیگار معنی دار گردید.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که شیوع بیماری های دیابت و به ویژه فشارخون بالا در جامعه مورد بررسی، بالا است و در مورد هر دو بیماری شیوع در زنان بالاتر است. بخش عمده ای از عوامل مرتبط با ابتلا به این بیماری ها، متغیرهای قابل کنترل مربوط به سبک زندگی می باشد. بنابراین اقدامات در حوزه آموزش عمومی و پیشگیری می بایست در جهت ارتقای شیوه زندگی سالم در سطح جامعه همراه با توجه ویژه به زنان معطوف گردند.