مقاله بررسی شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ ۱۳۹۰ (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۹۰ تا ۳۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ ۱۳۹۰ (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت هوای داخل
مقاله آلودگی
مقاله سندرم ساختمان
مقاله سلامت
مقاله بیماری ساختمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی‌ آسور اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: اله آبادی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تبرایی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری ساختمان از محیط های بسته نشات می گیرند. هدف این مطالعه، بررسی میزان شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از پاییز ۸۹ به مدت یک سال از نظر علایم بیماری ساختمان با استفاده از پرسشنامه استاندارد بررسی بیماری ساختمان (NIOSH) مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد طی یک سال گذشته از ۶۹ نفر مورد بررسی حدود ۶۲٫۷ درصد در حین کار احساس خستگی و ۲۴٫۲۸ درصد احساس خواب آلودگی می کردند، ۲۷٫۱ درصد دچار سرگیجه بودند. حدود ۹۵ درصد افراد اظهار داشتند که بعد از ترک محل کار علایم مذکور از بین می رود. مونوکسید کربن با میانگین غلظت ۳٫۴ پی پی ام و دی اکسید گوگرد با میانگین ۰٫۰۲۷ پی پی ام بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به این که غلظت های اندازه گیری شده مونوکسید کربن و دی اکسید گوگرد در حد خیلی پایینی بوده است و میزان شیوع علایم بیماری ساختمان در بین کارکنان نیز از درصد بالایی برخوردار نبوده است لذا، چنین می توان نتیجه گرفت که ساختمان مذکور بیمار نبوده و شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان مرکزی علوم پزشکی سبزوار قابل توجه نمی باشد.