مقاله بررسی شیوع عفونت سل نهفته با تست پوستی توبرکولین در کودکان کم تر در معرض خطر شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۲۳ تا ۴۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع عفونت سل نهفته با تست پوستی توبرکولین در کودکان کم تر در معرض خطر شهر شیراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت سل نهفته
مقاله تست پوستی توبرکولین
مقاله کودکان
مقاله کم تر در معرض خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی اصل حسین
جناب آقای / سرکار خانم: البرزی عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: پورعباس بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تست پوستی توبرکولین یکی از تست های در دسترس برای شناسایی عفونت سل نهفته می باشد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی میزان شیوع این عفونت در گروه کودکان کم تر در معرض خطر ۱۵-۱ ساله انجام شد.
روش بررسی: با یک مطالعه مقطعی به مدت شش ماه در سال ۱۳۸۸ تعداد ۱۲۸۹ دختر و پسر با نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در ۱۵ گروه از چهار منطقه شهرداری شیراز انتخاب شدند. شرایط ورود به مطالعه شامل سن ۱۵-۱ سال، سابقه معتبر واکسیناسیون BCG در بدو تولد، ایرانی، مقیم شیراز و سلامت جسمانی بود. مبتلایان به تب، نقص ایمنی و مصرف کنندگان دارو کنار گذاشته شدند. اندوراسیون ۱۰ میلی متر و بیش تر مثبت تلقی شد.
یافته ها: شیوع عفونت سل نهفته در کودکان ۱۵-۱ ساله ۴٫۵% برآورد شد. میزان شیوع در گروه سنی ۵-۱ ساله ۳٫۵%، گروه ۱۰-۶ ساله ۴٫۱% و در گروه ۱۵-۱۱ ساله ۵٫۷% برآورد شد. بیش ترین میزان شیوع در ۱۵ ساله ها ۹٫۸% و کم ترین میزان در سه سالگی ۲٫۲% بود. جنس در ابتلای به عفونت سل نهفته نقشی نداشت. تفاوت معنی داری از نظر شیوع عفونت سل نهفته در چهار منطقه شهرداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: کم ترین میزان شیوع این عفونت در مقایسه با سایر مطالعات در کشور مشاهده شد. با کاهش میزان عفونت سل نهفته در یک جامعه به ویژه افراد کم تر در معرض خطر، ارزش اخباری مثبت این تست کاهش می یابد که اغلب نتایج آن مثبت کاذب بوده و ناشی از واکنش های غیر اختصاصی و مایکوباکتریوم های محیطی می باشد. بنابراین تست مناسبی نبوده و نیازمند جایگزینی با تست های جدید می باشد.