مقاله بررسی شیوع سرمی نئوسپورا کنینوم در گوسفندان شهرستان میانه به روش الایزای رقابتی و ایمونوفلورسانس غیرمستقیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع سرمی نئوسپورا کنینوم در گوسفندان شهرستان میانه به روش الایزای رقابتی و ایمونوفلورسانس غیرمستقیم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند
مقاله نئوسپورا کنینوم
مقاله نئوسپوروزیس
مقاله الایزا
مقاله ایمنوفلورسانس غیرمستقیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجدی حکم آباد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: منیری سرابی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نئوسپورا کنینوم (Neospora caninum) نوعی انگل تک یاخته دامی می باشد که در گوسفند منجر به کاهش تولیدمثل می شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرمی نئوسپورا کنینوم درگوسفندان شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی با استفاده از دو روش الایزای رقابتی(competitive Enzyme Linked Immunesorbent Assay (cELISA))  و ایمونوفلورسانس غیر مسقیم  (Indirect immunoflorescent assay (IFA))در سال ۱۳۹۱ می باشد. بدین منظور تعداد ۳۱۷ سرم گوسفند از ۹ روستای مختلف شهرستان اخذ و توسط هر دو روش ذکر شده آزمایش شد. از ۳۱۷ سرم آزمایش شده بوسیله الایزا، شیوع سرمی این انگل ۴٫۱ درصد (۱۳ مورد) اندازه گیری شد که بیشتر سرم ها در محدوده مهاری ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار داشتند. فقط ۸ (۲٫۵۲ درصد) نمونه از سرم هایی که در روش الایزا مثبت بود در IFA نیز مثبت شناسایی گردید. در این آزمایش بیشترین تعداد سرم مثبت (۳ سرم) دارای تیتر ۱:۶۴ بود. با در نظر گرفتن آزمایش IFA بعنوان تست مرجع، میزان حساسیت و ویژگی آزمایش ELISA بترتیب ۶۱٫۵ درصد و ۱۰۰ درصد و میزان ارزش اخباری مثبت و منفی بترتیب برابر با ۱۰۰ درصد و ۹۸٫۳ درصد می باشد. درصد همخوانی بین دو روش آزمایش ۹۸٫۴ درصد و ضریب کاپا در حد خوب و به مقدار ۰٫۷۵۴ محاسبه شد (p<0.001). نتایج تحقیق حاکی از مواجهه محیطی اندک گوسفندان منطقه با انگل نئوسپورا کنینوم است.