مقاله بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های طیور تخمگذار شهرستان تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های طیور تخمگذار شهرستان تبریز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورنیتوباکتریوز
مقاله شیوع سرمی
مقاله آزمایش الایزا،
مقاله طیور تخمگذار
مقاله تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سامان
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری افشین
جناب آقای / سرکار خانم: رضا نژاد دیزجی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال عامل بیماری اورنیتوباکتریوز بوده و به عنوان یک عامل بیماریزای باکتریایی نوظهور در گله های ماکیان و بوقلمون شناخته شده است. بیماری مذکور سالانه سبب ایجاد ضایعات اقتصادی در صنعت مرغداری کشور می گردد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های طیور تخمگذار شهرستان تبریز می باشد. در بررسی حاضر مجموعا ۱۳۵ قطعه طیور تخمگذار از ۱۰ مرغداری مختلف از اطراف شهرستان تبریز بطور تصادفی انتخاب گردید و پس از انجام خونگیری، نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه ارسال شدند و پس از جداسازی سرم، آزمایش الایزا بر روی نمونه ها انجام گرفت. از مجموع ۱۳۵ نمونه سرمی، ۸۷ مورد مثبت (۶۴٫۴ درصد) و ۴۸ مورد منفی (۳۵٫۶ درصد) گزارش گردید. نتایج نشان داد که میزان شیوع سرمی گزارش شده این بیماری، مشابه موارد گزارش شده قبلی در سایر استان های کشور می باشد.