مقاله بررسی شیوع سرمی باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های طیور گوشتی کشتار شده در کشتارگاه شهرستان مراغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۵۷۳ تا ۱۵۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع سرمی باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های طیور گوشتی کشتار شده در کشتارگاه شهرستان مراغه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال
مقاله شیوع سرمی
مقاله آزمایش الیزا
مقاله طیور گوشتی
مقاله مراغه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سامان
جناب آقای / سرکار خانم: قیامی راد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مهمان نواز یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال به عنوان یک عامل بیماری زای باکتریایی نوظهور در گله های ماکیان و بوقلمون شناخته شده است و سالانه باعث ضررهای اقتصادی به صنعت مرغداری می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی شیوع سرمی باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های طیور گوشتی کشتارگاه شده در شهرستان مراغه، واقع در استان آذربایجان شرقی بود. با مراجعه به کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان مراغه، با ثبت محل مرغداری و نام شهرستان، مجموعا ۲۷۰ نمونه خون از محموله های طیور گوشتی کشتارگاهی به طور تصادفی انتخاب گردیده و نمونه ها به آزمایشگاه جهت سرم گیری منتقل شدند و آزمایش الیزا بر روی نمونه های سرمی انجام شد. مجموعا از ۲۷۰ قطعه مرغ گوشتی (از ۲۷ مرغداری مختلف) نمونه گیری شده در کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان مراغه، ۱۰ مورد مثبت (۳٫۷ درصد)، ۲۹ مورد مشکوک (۱۰٫۷۵ درصد) و ۲۳۱ مورد منفی (۸۵٫۵۵ درصد) ثبت گردید. این میزان شیوع سرمی، کمتر از موارد گزارش شده قبلی در سایر استان های کشور می باشد.