مقاله بررسی شیوع بی اختیاری ادرار و عوامل همبسته با اختلال شب ادراری در کودکان پیش دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع بی اختیاری ادرار و عوامل همبسته با اختلال شب ادراری در کودکان پیش دبستانی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بی اختیاری ادرار
مقاله شب ادراری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر یداله
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی سیدصابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی شیوع بی اختیاری ادرار و عوامل همبسته با شب ادراری در دانش آموزان پیش دبستانی شهر اهواز انجام گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی-مقطعی بوده و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پیش دبستانی شهر اهواز در سال ۸۹-۹۰ بودند. برای بررسی شیوع این اختلال با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ۹۲۰ کودک پیش دبستانی انتخاب شدند از مجموع این تعداد والدین ۸۰۷ کودک چک لیست های رفتاری فرزند خود را تکمیل نموده و به عنوان نمونه نهائی در تجزیه و تحلیل نهائی شرکت داده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز علاوه بر روش های توصیفی مانند فراوانی و درصد، از روش آمار استنباطی خی دو استفاده گردید. بر اساس نتایج این پژوهش شیوع بی اختیاری ادرار در کودکان مورد مطالعه ۱۴٫۴ درصد است. ۱۰٫۸ درصد،۲٫۱ درصد، و ۱٫۵ درصد از کل کودکان به ترتیب دچار شب ادراری، روز ادراری و بی اختیاری ادرار مرکب هستند. نتایج پژوهش نشان داد که شب ادراری در کودکان ارتباط معنی داری با جنسیت پسر (p=0.026)،سابقه بی اختیاری ادرار در خواهرها و یا برادرهای کودک (p=0.0001)، سابقه بی اختیاری ادرار در والدین (p=0.0001)، مصرف بیش از حد مایعات در طی روز (p=0.0001)، و دفع بیش از حد روزانه ادرار (p=0.013)، داراست.