مقاله بررسی شیوع اختلالات شخصیت در بیماران مبتلا به صرع موضعی پیچیده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۴۲ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع اختلالات شخصیت در بیماران مبتلا به صرع موضعی پیچیده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع موضعی پیچیده
مقاله اختلالات شخصیت
مقاله تست میلون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مخبر نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرپژوه محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری پور نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به شیوع ناهنجاریهای شخصیتی در بیماران مصروع خصوصا صرع موضعی پیچیده، در این مقاله هدف، بررسی اختلالات و صفات شخصیتی بر اساس پرسشنامه میلون بر روی بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی بوده است.
روش کار: برای کلیه مراجعین به کلینیک سرپایی روانپزشکی و اعصاب بیمارستان ابن سینا و قائم که مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی بودند (۷۴ بیمار) وافراد سالم داوطلب (۱۰۰ نفر) تست میلون توسط روانپزشک اجرا شد.
یافته ها: ۷۴ درصد بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی حداقل یک نوع صفت شخصیتی بیمار گونه داشتند . این میزان در گروه شاهد ۳۱٫۵ % بر آوردشد. شیوع اختلالات شخصیتی بارز در ۲۷٫۲ % بیماران مصروع در مقایسه با ۸٫۴% گروه شاهد بود که کلیه این تفاوتها از نظر آماری معنا دار بودند. شایعترین اختلالات شخصیت در این افراد مرزی و ضد اجتماع بود که به شکل معنا داری از گروه شاهد بیشتر ارزیابی شد (p<0.05) شیوع کلیه صفات شخصیتی بیمار گونه در افراد مصروع بیش از افراد گروه کنترل بوده و در این میان صفات مرزی ، وابسته و منفعل پرخاشگر تفاوت آماری معنا داری با گروه کنترل داشت.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش اختلالات شخصیت در زنان مبتلا به صرع موضعی پیچیده شایعتر از مردان مبتلا می باشد .به نظر می رسد ناهنجاریهای الکتریکال ناحیه تامپورال در بروز صفات شخصیتی بیمار گونه تاثیر به سزایی داشته باشد اگر چه نقش یک بیماری مزمن و ناتوان کننده را در واکنش های روانی فرد نباید از توجه دور داشت