مقاله بررسی شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران آلرژیک در اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران آلرژیک در اهواز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژی
مقاله آزمون پوستی پریک
مقاله آلرژن
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکورنیا عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره زادگان محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری نژاد قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: منشداوی ناجی
جناب آقای / سرکار خانم: امینی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی راد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلرژی های تنفسی از بیماری های شایع بوده و امروزه موجب مشکلات بهداشتی زیادی در انسان ها شده اند. آلرژن های مختلف علت اصلی بروز علایم آلرژی می باشند. شناسایی آلرژن ها در هر منطقه برای پیش گیری و درمان بیمارهای آلرژیک ضروری است. هدف این مطالعه، بررسی شیوع آلرژن های تنفسی با استفاده از آزمون پوستی پریک می باشد.
روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی ۴۱۰ بیمار مبتلا به آلرژی در شهر اهواز بررسی شدند. همه بیماران با استفاده از ۲۴ عصاره شایع آلرژی زا مورد آزمون پوستی پریک قرار گرفتند. در نهایت، داده ها توسط نسخه ۱۸ نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از ۴۱۰ بیمار مورد مطالعه ۳۵۴ نفر (۸۶٫۳ درصد) دارای آزمون پوستی مثبت برای حداقل یکی از آلرژن های مورد بررسی بودند. شیوع آلرژن های خارج منزل (۶۵٫۶ درصد) بالاتر از آلرژن های داخل منزل (۴۲٫۶ درصد) بود. از بین آلرژن های خارج منزل علف های هرز با فراوانی ۶۲٫۳ درصد شایع ترین آلرژن ها بودند. همچنین در میان علف های هرز، علف شور (Salsola kali) و تاج خروس وحشی  (Amaranthus retroflexus)به ترتیب با فراوانی ۷۲٫۲ درصد و ۷۰٫۷ درصد بیشترین و Lolium perenne با فراوانی ۳۴٫۴ درصد کمترین میزان شیوع را داشتند. میزان متوسط غلظت IgE تام سرم در بیماران با واکنش مثبت ۱۷۶ IU/ml بود.
نتیجه گیری: حساسیت به گرده گیاهان، شایع ترین علت ایجاد آلرژی تنفسی در اهواز می باشد. با شناسایی و تعیین آلرژن های شایع در منطقه می توان با ارائه توصیه های لازم به بیماران گامی مهم در کنترل و پیش گیری بیماری برداشت.