مقاله بررسی شیوع آسیب حاد کلیه به دنبال عمل جراحی باز قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع آسیب حاد کلیه به دنبال عمل جراحی باز قلب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب حاد کلیه
مقاله جراحی باز قلب
مقاله شیوع
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمدصادقی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی حبیب آبادی هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی نجف آبادی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت بخش مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسیب حاد کلیوی (AKI یا Acute kidney injury) سندرم پیچیده ای است که با کاهش سریع در میزان فیلتراسیون گلومرولی و در نتیجه احتباس مواد زاید متابولیک مشخص می گردد. یکی از شرایط شیوع این سندرم، به دنبال عمل جراحی عروق کرونر (CABG یا Coronary artery bypass surgery) می باشد. هدف این مطالعه، تعیین شیوع این سندرم به دنبال عمل جراحی CABG در ۱۵۳۴ بیمار تحت عمل جراحی عروق کرونر بود.
روش ها: این مطالعه یک پژوهش مقطعی- توصیفی بود که ۱۵۳۴ بیمار را که از شهریور ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۹ در بیمارستان و مرکز قلب سینا در شهر اصفهان تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار داد. اطلاعات مورد نیاز از پرونده های بیماران استخراج و بر اساس آن، پرسش نامه ها تکمیل گردید. سپس بروز AKI بر اساس شاخص های تعریف شده، تعیین شد.
یافته ها: از ۱۵۳۴ بیمار مورد بررسی، ۷۶٫۴ درصد مرد و ۲۳٫۶ درصد زن بودند. میانگین سنی بیماران ۸٫۹±۶۰٫۸ سال و میانگین شاخص توده بدنی آن ها ۴٫۳±۲۷٫۰ بود. در این مطالعه، ۴۹٫۱ درصد افراد، دچار AKI بودند. از کل بیماران، ۰٫۷ درصد نیاز به دیالیز پیدا کردند و ۲٫۷ درصد طی زمان بستری در بیمارستان فوت شدند.
نتیجه گیری: شیوع AKI در جمعیت مورد مطالعه، به طور قابل توجهی زیاد بود که مراقبت های بیشتر بیمارستانی برای کاهش آن باید مد نظر قرار گیرد.