مقاله بررسی شیمیایی و آناتومیکی تغییرات رنگی روکش های راش ایران (.Fagus orientalis L) در اثر خشک کردن و کهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۴۰۵ تا ۴۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی شیمیایی و آناتومیکی تغییرات رنگی روکش های راش ایران (.Fagus orientalis L) در اثر خشک کردن و کهنگی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چوب راش ایران
مقاله روکش
مقاله کروماتوگرافی مایع فشار بالا
مقاله میکرواسپکتروفوتومتری UMSP) UV)
مقاله کهنگی
مقاله مواد استخراجی
مقاله تغییرات رنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی راد لعیا
جناب آقای / سرکار خانم: دوست حسینی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکرایی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: کخ گرالد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییرات رنگی چوب ناشی از عوامل زیستی یا غیرزیستی و یا ترکیبی از هر دو، باعث کاهش کیفیت چوب، افزایش هزینه های فرآوری و همچنین کاهش کیفیت محصول نهایی می گردند. در این تحقیق تغییرات آناتومیکی و توپوشیمیایی مواد استخراجی و لیگنین قبل و بعد از تیمارهای خشک کردن و کهنگی در برون چوب راش با استفاده از روش میکرواسپکتروفوتومتری UV در سطح سلولی (UMSP) مورد مطالعه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی به روش کروماتوگرافی مایع فشار بالا (HPLC) صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند که با افزایش دمای خشک کن تا ۱۸۰OC و افزایش مدت زمان کهنگی تا ۶ ماه مقدار مواد استخراجی در حفره آوندها و حفره سلول های پارانشیمی و میزان لیگنین در لایه های مختلف دیواره سلولی افزایش می یابد. همچنین می توان یک ارتباط مستقیم بین شدت تغییر رنگ مشاهده شده و میزان جذب مواد استخراجی در محدوده طول موج ۲۸۰-۷۰۰nm تعریف کرد. هرچه تغییر رنگ مشاهده شده شدیدتر باشد، به همان اندازه میزان جذب مواد استخراجی در طول موج ۲۸۰nm بیشتر خواهد بود. آزمایش های HPLC نشان می دهد که با افزایش دما و مدت زمان کهنگی، تغییرات رنگی بیشتر و واضح تری در بافت چوب راش اتفاق می افتد و ترکیبات لیگنین و مواد استخراجی دستخوش تغییراتی می شوند و می توان سیگنال های مربوط به کاتکین و ۲ و ۶- دی متوکسی بنزوکینون را مشاهده کرد که از جمله پیش ترکیب های اصلی گروه های رنگ ساز در چوب راش هستند.