مقاله بررسی شکست ذرات مصالح سنگریزه ای در آزمایش سه محوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۱۹۳ تا ۱۲۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی شکست ذرات مصالح سنگریزه ای در آزمایش سه محوری
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصالح سنگریزه ای
مقاله شکست دانه ها
مقاله سه محوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی آرایی عطا
جناب آقای / سرکار خانم: سروش عباس
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی طباطبایی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قلندرزاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در همه مصالح سنگریزه ای تحت اثر تنش های اعمالی زیاد، شکست دانه ها رخ می دهد. شکست دانه ها و خرد شدن آنها به دانه های کوچک تر باعث کاهش مقاومت برشی و افزایش تغییرشکل می شود. معمولا شکست دانه ها که در آزمایش های سه محوری مشاهده می شود را با شاخص شکست مارسال، Bg، بیان می کنند. در این مقاله روشی برای محاسبه در هر سطح از کرنش محوری در آزمایش های سه محوری ارائه می گردد. بدین منظور از اصل مینیمم انرژی Rowe استفاده می شود. پارامتر کلیدی در روش یاد شده برای محاسبه Bg، مقدار f¦، زاویه اصطکاک مصالح بدون درنظرگرفتن اتساع و شکست ذرات، می باشد. بررسی ها و آزمایش های صورت گرفته نشان داد که f¦، زاویه اصطکاک مصالح سنگریزه ای در تنش های محدود کننده موثر کمتر از ۲۰۰kPa به شرط ایجاد شرایط حجم ثابت و در کرنش نظیر حالت حجم ثابت می باشد. همچنین تغییرات نسبت انرژی شکست و فاکتور شکست مارشال با تنش محدود کننده در کرنش نظیر گسیختگی با رابطه خطی قابل ارائه است.