مقاله بررسی شرایط دما و فشار تشکیل آمفیبولیت های مجموعه افیولیتی پشت بادام (شمال شرقی یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۵۶۱ تا ۵۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی شرایط دما و فشار تشکیل آمفیبولیت های مجموعه افیولیتی پشت بادام (شمال شرقی یزد)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افیولیت
مقاله آمفیبولیت
مقاله دما
مقاله فشارسنجی
مقاله پالئوزوییک
مقاله مزوزوییک
مقاله سیمرین
مقاله ایران مرکزی
مقاله پشت بادام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی قدرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آمفیبولیت ها یکی از سنگ های مهم موجود در افیولیت پشت بادام است و حاصل دگرگونی بازالت های این افیولیت اند. بررسی های سنگ نگاری و شیمی کانی ها نشان می دهد که دو نوع آمفیبولیت در افیولیت پشت بادام وجود دارند: (۱) آمفیبولیت های با پلاژیوکلاز حد واسط که شامل پاراژنز کانی های آمفیبول + پلاژیوکلاز، آمفیبول + پلاژیوکلاز ± کوارتز، پلاژیوکلاز + آمفیبول + اسفن، پلاژیوکلاز + آمفیبول+ ایلمنیت، آمفیبول + ایلمنیت + اسفن هستند و (۲) آمفیبولیت های با پلاژیوکلاز غنی از آنورتیت که از پاراژنز کانی های آمفیبول + پلاژیوکلاز، آمفیبول + پلاژیوکلاز ± گارنت، آمفیبول + پلاژیوکلاز ± کوارتز، آمفیبول + ایلمنیت، تشکیل شده اند. فشارسنجی آمفیبول و دما- فشارسنجی آمفیبول – پلاژیوکلاز در آمفیبولیت های نوع اول فشار ۶٫۱۶ تا ۷٫۷۹ کیلوبار و دمای ۶۴۹٫۷ تا ۷۳۸٫۳ درجه سانتی گراد (رخساره آمفیبولیت) و در آمفیبولیت های نوع دوم فشار ۴٫۴۷ تا ۹٫۳۱ کیلوبار و دمای ۹۲۹٫۹ تا ۱۵۶۶ درجه سانتی گراد (رخساره گرانولیت و بالاتر) را نشان می دهد. دمای بالا در آمفیبولیت های با پلاژیوکلاز غنی از آنورتیت (دمای ذوب سنگ) به دلیل پرهنیتی شدن پلاژیوکلازها (M1) قبل از دگرگونی در رخساره آمفیبولیت (M2) و تشکیل پلاژیوکلازهایی با آنورتیت فراوان است. وجود کانی های پرهنیت، کلریت، سریسیت، اپیدوت و لوکوکسن نشان از دگرگونی برگشتی در حد رخساره شیست سبز (M3) پس از دگرگونی در رخساره آمفیبولیت دارد. با توجه به سن احتمالی تشکیل این افیولیت در پالئوزوییک بالایی آمفیبولیت ها حداقل دستخوش سه رویداد دگرگونی M1 (سیمرین پیشین)،M2  (سیمرین میانی) وM3  (سیمرین پسین) را در مزوزوییک شده اند.