مقاله بررسی شرایط اکسیدی ایجاد شده در باکتری گرمادوست Thermus GH5 بعد از شوک سرمایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی ایران از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی شرایط اکسیدی ایجاد شده در باکتری گرمادوست Thermus GH5 بعد از شوک سرمایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسیداسیون
مقاله گرمادوست
مقاله شوک سرمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی نژاد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نادری منش حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرمادوستها موجوداتی هستند که در دمای بالاتر از ۴۵ درجه رشد می کنند و از نظر احتیاجات حیاتی به ترکیبات گوگردی احیا و محیط های گرم نیاز دارند. اکثر ارگانیزم های گرما دوست از خاک ها و آب های حاوی عنصر گوگردی جداسازی شده اند که در اثر فعالیت های طبیعی زمین گرم هستند. این ارگانیزم ها دارای آنزیم ها و مسیرهای متابولیکی خاصی هستند که کاربرد وسیعی در بیوتکنولوژی دارند، بنابراین مطالعه بر روی چگونگی زندگی این موجودات ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه با استفاده از روش پروتئومیکس محتوای پروتئین های باکتری ترموس GH5 (جداسازی شده از چشمه های آب گرم زیست بوم ایران (اردبیل در شمال غربی ایران) در شرایط طبیعی (رشد در دمای ۷۵ درجه سانتی گراد) و شوک سرمایی (رشد در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد) مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به افزایش بیان پروتئین های آنتی اکسیدانت و درگیر در سم زدایی اکسیداتیو، پدیدار شدن شرایط اکسیداتیو حدود ۸ ساعت پس از شوک سرمایی مشخص گردید. با توجه به کاربرد آنزیم های آنتی-اکسیدانت به عنوان نشانگرهای درمانی و مارکر پروتئین های و پایداری پروتئین های ارگانیزم های ترموفیل، شناسایی و استخراج پروتئین های شناسایی شده در این مطالعه ضروری به نظر می رسد.