مقاله بررسی شاخص های کیفی زیست محیطی آب رودخانه مهابادچای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۸۹ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های کیفی زیست محیطی آب رودخانه مهابادچای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های کیفی آب
مقاله NSFWQI
مقاله SUBWQI و DSWQI
مقاله رودخانه مهابادچای
مقاله پایش کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه مهابادچای که در دشت مهاباد قرار گرفته یکی از مهم ترین رودخانه های استان آذربایجان غربی است. مساحت حوضه آبریز و متوسط آورد سالانه رودخانه مهابادچای به ترتیب ۸۰۶ کیلومتر مربع و ۲۹۶٫۵ میلیون متر مکعب می باشد. اهداف این تحقیق مقایسه شاخص های کیفی زیست محیطی مختلف و انتخاب شاخص مناسب برای پایش رودخانه می باشد. در نهایت، با استفاده از شاخص منطقه ای انتخاب شده کیفیت آب رودخانه به صورت ماهانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، چهار ایستگاه نمونه برداری مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با استفاده از سه شاخص اصلی NSFWQI، SUBWQI و DSWQI، کیفیت آب در هر ایستگاه به صورت ماهانه به مدت یک سال ارزیابی شد. روش مقایسه ای Giljanovic برای مقایسه شاخص های انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه گیری که انجام شد، نشان داد که شاخص NSFWQI بهترین شاخص از بین شاخص های مورد استفاده برای پایش رودخانه مهابادچای بود. تحلیل ماهانه شاخص NSFWQI نشان داد که کیفیت زیست محیطی و اکولوژیکی رودخانه مهابادچای به صورت متوسط طبقه بندی شده است.