مقاله بررسی شاخص های کمی، کیفی و برآورد مسکن مورد نیاز شهر رشت در افق ۱۴۰۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های کمی، کیفی و برآورد مسکن مورد نیاز شهر رشت در افق ۱۴۰۰
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات کمی مسکن
مقاله تغییرات کیفی مسکن
مقاله پیش بینی مسکن
مقاله رشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غمخوار ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: کشوردوست علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسی پورمیاندهی پری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیشتر شهرهای کشور در دهه های اخیر به سبب افزایش جمعیت دچار دگرگونی شده و این تحولات سبب گردیده تا مقوله برنامه ریزی شهری و در درون آن برنامه ریزی مسکن اهمیت دو چندان یابد در این راستا شاخص های استاندارد مسکن از کلیدی ترین و مهمترین ابزار دربرنامه ریزی مسکن محسوب می گردد، با بررسی آن ها پارامترهای موثر در امر مسکن را می توان شناخت و هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن را آسان نمود. هدف از این پژوهش بررسی شاخص های کمی، کیفی و برآورد مسکن مورد نیاز تا افق ۱۴۰۰ در شهر رشت می باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. بر اساس یافته های تحقیق طی دوره ۸۵-۱۳۴۵ وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن این شهر روندی رو به بهبود داشته است. علی رغم تمام ساخت و سازهای داخل و خارج از شهر هنوز ۸۳۳۱ خانوار بدون مسکن طبق نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ در شهر رشت وجود دارند. با توجه به پیش بینی های جمعیتی، تعداد خانوارهای ساکن شهر رشت تا افق ۱۴۰۰ به ۲۲۵۲۴۴ خانوار خواهد رسید. مطابق این پیش بینی بعد خانوار تا سال ۱۴۰۰ به ۳٫۳۶ کاهش خواهد یافت. با فرض اینکه تراکم ۱٫۱ خانوار به ازای هر واحد مسکونی حد مطلوب این شاخص است. تعداد واحد مسکونی مورد نیاز برای تامین تقاضای بالقوه جمعیت درافق طرح معادل ۱۹۱۴۵۷ واحد خواهد بود. در پایان با توجه به توان موجود در گستره های شهری رشت (مساکن مخروبه) مشخص می شود که در صورت استفاده حداکثر از آن ها و اتخاذ الگوی مناسب پیشرفت مسکونی، بخشی از نیازهای آینده، در داخل شهر تامین می شود.