مقاله بررسی شاخص های موثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۲۰۵ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های موثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص
مقاله مبلمان چوبی
مقاله واردات
مقاله طیف لیکرت
مقاله آزمون دانکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج دینی آژنگ
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: پورموسی شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: جهان لتیباری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری وحیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روح نیا مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طی سالیان اخیر با توجه به نوآوری های صورت پذیرفته در تولید، بسته بندی و حمل ونقل انواع مبلمان چوبی، تجارت جهانی این محصولات رشد چشمگیری داشته است. این مساله به همراه برخی مشکلات چشمگیر در تولید و بازاریابی، سبب گردیده واردات انواع مختلف مبلمان چوبی به ایران از رشد قابل ملاحظه ای در طی سالیان اخیر برخوردار باشد. به منظور حصول به وارداتی مقرون به صرفه و اقتصادی، شناخت کلیه عواملی که از دیدگاه صاحب نظران موجب ترجیح این گونه محصولات نسبت به انواع مشابه تولیدی داخلی می گردد بسیار مهم و ضروری می باشد، بنابراین در این تحقیق با هدف آسیب شناسی علل گسترش حجم واردات، شاخص های موثر بر واردات با استفاده از روش های تحقیق اسنادی و پیمایشی در قالب طراحی پرسشنامه هایی استاندارد با استفاده از نظرات و صاحب نظران آگاه در دانشگاه و نهادهای مرتبط در چهار گروه اصلی اقتصادی، محیطی، فنی و تکنولوژی، و مصرفی تعریف شدند. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش الفای کرون باخ و برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوی استفاده گردید. رتبه بندی شاخص های اصلی موثر بر واردات به سه روش طیف لیکرت، آزمون دانکن و ضریب اهمیت نسبی هر شاخص انجام شد. نتایج به دست آمده از طیف لیکرت برای کل جامعه آماری نشان داد که شاخص محیطی در واردات محصولات مبلمان در رتبه اول قرار داشته و شاخص های مصرفی، فنی و تکنولوژیکی، و اقتصادی به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفته است. به وسیله آزمون دانکن شاخص های کلی رتبه بندی مشخص شد که شاخص اقتصادی در رتبه اول قرار داشته و در رتبه دوم شاخص محیطی قرار گرفت و شاخص (فنی و تکنولوژیکی) و (شاخص مصرفی) در جایگاه سوم قرار گرفتند و بین این دو شاخص تفاوت معنی داری وجود نداشت. در رتبه بندی شاخص های کلی به روش اهمیت نسبی، با تقسیم بندی کلی مشاغل در چهار دسته به شرح تولیدکننده، فروشنده یا توزیع کننده، واردکننده و مصرف کننده، با اعمال درصد اهمیت نسبی از دیدگاه هر یک از این مشاغل به شاخص های اصلی، اهمیت هر یک از شاخص ها از دیدگاه مشاغل فعال در این صنف به دست آمد. نتایج نشان از تفاوت اهمیت نسبی شاخص ها از دید هریک از این چهار دسته داشت.