مقاله بررسی شاخص های رشد و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر شش سال مراجعه کننده به درمانگاه های شهری شیراز در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های رشد و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر شش سال مراجعه کننده به درمانگاه های شهری شیراز در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیر مادر
مقاله شیر خشک
مقاله منحنی رشد
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی شدابی کامل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: منحنی رشد یک وسیله ساده و ارزان ارزشیابی بهداشت و تغذیه کودک است که با آن روند رشد کودکان قابل بررسی است. این مطالعه به بررسی ارتباط بین روند رشد کودکان و برخی عوامل موثر بر آن با بهره گیری از منحنی رشد می پردازد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی، ۳۸۵ پرونده موجود در مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز، مربوط به کودکان زیر شش سال مطالعه شد. آزمون کای مربع برای شاخص هایی از قبیل وجود سو تغذیه و ارتباط آن با مصرف شیر مادر و شیر خشک و سایر عوامل به کار گرفته شد. روند رشد و ارتباط آن با سایر عوامل به وسیله آزمون آمیخته خطی تعیین شد.
یافته ها: در این مطالعه ۶۳٫۶ درصد از کودکانی که پدرانشان تحصیلات دانشگاهی داشتند و ۳۸٫۶ درصد از کودکانی که پدرانشان تحصیلات ابتدایی داشتند، شیر خشک می خوردند. مادران با تحصیلات ابتدایی ۶۲٫۱ درصد در مقابل مادران دانشگاهی ۳۹٫۸ درصد از شیر مادر استفاده می کردند که این رابطه از نظر آماری معنادار بود. شغل مادر با وزن هنگام تولد ارتباط معناداری نشان داد (p<0.01) در کودکانی که زودتر از شیر گرفته شده بودند، روند رشد پایین تری مشاهده شد. کودکان دارای پدر و مادر با تحصیلات دانشگاهی از روند رشد بهتری نسبت به کودکان با والدین دارای تحصیلات ابتدایی و راهنمایی برخوردار بودند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که میزان تحصیلات والدین در روند رشد کودکان نقش موثرتری دارد. زمان قطع شیر و میزان تحصیلات هرکدام به صورت جداگانه در روند رشد اثر داشتند. با آزمون آماری آمیخته خطی مشخص شد که تحصیلات مادر نقش تعیین کننده ای دارد.