مقاله بررسی سینتیک خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز با فرآیند جابه جایی هوای داغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی سینتیک خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز با فرآیند جابه جایی هوای داغ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازی ریاضی
مقاله برش های کدو سبز
مقاله لایه ای نازک
مقاله خشک کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکانی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورفلاح زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نهاردانی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با استفاده از خشک کن آزمایشگاهی جابه جایی هوای داغ، خشک کردن لایه ای نازک برش های کدوی سبز، مدل سازی شد. آزمایش ها در سه سطح دمایی ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد و سه ضخامت ۳، ۵ و ۷ میلی متر در سه تکرار انجام گردید. رطوبت اولیه کدوی سبز ۹۳٫۰۵ درصد بر مبنای مرطوب به دست آمد. ۱۰ مدل ریاضی سینتیکی استاندارد بر داده های تجربی برازش داده شد و ارزیابی مدل ها از طریق چهار معیار ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطا، کاهش کای اسکور و خطای انحراف میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی نتایج، نشان داد که مدل میدلی نسبت به سایر مدل ها مراحل خشک شدن برش کدوی سبز را بهتر ارزیابی می کند. بنابراین، این مدل برای پیش بینی تغییرات رطوبت و کیفیت بالای محصول در فرآیند خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز با جابه جایی هوای داغ مناسب تشخیص داده شد.