مقاله بررسی سینتیک خشک کردن برش های میوه به (Cydoniaoblonga) با روش جابه جایی هوای داغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی سینتیک خشک کردن برش های میوه به (Cydoniaoblonga) با روش جابه جایی هوای داغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سینتیک خشک کردن
مقاله میوه به
مقاله ضریب نفوذ
مقاله مدل سازی ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: پورفلاح زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مسکوکی عبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: نهاردانی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه انجام شده بر روی برش های میوه به با قطرهای ۳، ۵ و ۷ میلی متر به منظور بررسی سینتیک خشک کردن آن در دماهای ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد، از خشک کن جابه جایی هوای داغ استفاده شد. تمامی آزمایش ها با سه تکرار انجام گرفت. برای بررسی سینتیک خشک کردن برش های میوه به، از پارامتر ضریب نفوذ موثر بهره گرفته شد. مقدار ضریب نفوذ موثر با افزایش دما و ضخامت بین ۲٫۷۷×۱۰ تا ۸٫۱۲×۱۰ m2/s در تغییر بود. نتایج، نشان داد که اختلاف معنی داری بین ضریب نفوذ در ضخامت های مختلف مشاهده شد. هم چنین برای مدل سازی ریاضی سینتیک خشک کردن از ده مدل مختلف استفاده شد که این مدل ها براساس ضریب تبیین (R2)، میانگین نسبی درصد انحراف (MRPD)، مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و مربع کای کاهش یافته (c2) با یکدیگر مقایسه شدند و در پایان، مدل منتخب که بهترین برازش را از داده های حاصل از فرآیند خشک کردن ارائه نمود، مدل میدلی بود.