مقاله بررسی سینتیک افت رطوبت و مدلسازی ریاضی سیب زمینی با استفاده از آنالیز رگرسیون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی سینتیک افت رطوبت و مدلسازی ریاضی سیب زمینی با استفاده از آنالیز رگرسیون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازی دینامیکی
مقاله لایه ای نازک
مقاله خشک کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: الهامی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاالحق سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری بیژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با استفاده از خشک کن آزمایشگاهی جابه جایی هوای داغ، خشک کردن ورقه ای نازک برش های سیب زمینی، مدل سازی گردید. هدف از این پژوهش، بررسی سینتیک خشک کردن و ارائه مدل ریاضی مطلوب سیب زمینی با استفاده از آنالیز معادله رگرسیون بود. آزمایشها در دو سطح دمایی ۶۵ و ۷۰ درجهی سانتیگراد در سه تکرار، انجام گردید. سه مدل ریاضی سینتیکی استاندارد بر داده های تجربی برازش داده شد و ارزیابی مدلها از طریق چهار معیار ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطا، کاهش کای اسکور و خطای انحراف میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج، نشان داد که مدل پیچ نسبت به سایر مدلها، مراحل خشک شدن برش سیب زمینی را بهتر ارزیابی میکند.