مقاله بررسی سینتیکی و تعادلی حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی خاکه اره درخت توسکا اصلاح شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی سینتیکی و تعادلی حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی خاکه اره درخت توسکا اصلاح شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب سطحی
مقاله خاک اره
مقاله حرکت شناسی
مقاله کروم
مقاله کروم شش ظرفیتی
مقاله مدل سینستیکی
مقاله مدل ایزوترمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادسیبنی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: تجسسی سما
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی جوینی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سالانه مقادیر زیادی فاضلاب از منابع خانگی، کشاورزی و صنعتی وارد محیط زیست می شود که حاوی غلظت بالایی از مواد شیمیایی آلی و غیر آلی نظیر حلال های هیدروکربنه، فلز های سنگین، حشره کش ها و رنگ ها است. یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف از جمله آبکاری وجود دارد فلزات سنگین هستند که خطر زیست محیطی داشته و برای سلامت انسان زیان آورند. کروم از جمله فلزات سنگینی است که در پساب صنایع مختلف از جمله پساب صنایع آبکاری وجود دارد و بشدت برای انسان و محیط زیست سمی است.
هدف: بررسی جذب فلزات سنگین مثل کروم شش ظرفیتی بر خاکه اره درخت توسکا اصلاح شده با فرمالدئید، اسید سولفوریک و بی کربنات سدیم به عنوان جاذب ارزان قیمت.
مواد و روش ها: این تحقیق مطالعه ای تجربی-آزمایشگاهی بود. حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از خاکه اره درخت توسکا اصلاح شده و تغییر مدت تماس، غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی، pHو مقدار ماده جاذب در سیستم ناپیوسته بررسی شد. غلظت باقیمانده کروم شش ظرفیتی نیز به روش ۱٫۵ دی فنیل کربازاید توسط اسپکتروفتومتر در طول موج ۵۴۰ نانومتر تعیین و نتایج با نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: راندمان حذف کروم شش ظرفیتی با افزایش pH و غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی کاهش یافت. همچنین، با افزایش مدت تماس و مقدار ماده جاذب، راندمان حذف افزایش پیدا کرد. هم چنین، داده های سینتیکی و تعادلی جذب با الگو های سینتیک شبه درجه یک و شبه درجه دو و مدل ایزوترم جذب فروندلیخ و لانگمیر بررسی شد. نتایج نشان داد که سینتیک فرآیند جذب از مدل سینتیک شبه درجه دو و داده های تعادلی از مدل ایزوترمی لانگمیر پیروی می کنند.
نتیجه گیری: می توان از خاکه اره درخت توسکا اصلاح شده به عنوان روشی موثر و ارزان برای حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی استفاده کرد.