مقاله بررسی سینتیکی فعالیت پراکسیداز در غلظت های مختلف گایاکول در بنه های زعفران زراعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۷۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی سینتیکی فعالیت پراکسیداز در غلظت های مختلف گایاکول در بنه های زعفران زراعی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکسیداز
مقاله سینتیک
مقاله غلظت های گایاکول
مقاله زعفران (.Crocus sativus L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صیقلی نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پراکسیدازها دارای عملکردهای زیادی در گیاهان از قبیل تغییرات دیواره سلولی با تنظیم هورمون، مکانیسم های دفاعی، تجزیه ایندول استیک اسید و سازش با استرس می باشد. در شرایط مختلف استرس، پراکسیداز گیاه را در برابر ناملایمات درونی و محیطی محافظت می کند.
مواد و روش ها: پیازهای ریزومی (بنه ها) زعفران مزروعی (Crocus sativus) در ماه های تیر و آبان جمع آوری شدند. بنه ها به عنوان منبع عصاره آنزیمی مورد استفاده قرار گرفتند. این عصاره برای مطالعات بیشتر استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که در بنه های زعفران مزروعی در هر دو مرحله خواب و بیداری، افزایش غلظت سوبسترای گایاکول بیشتر از ۷۰ میلی مولار باعث کاهش فعالیت پراکسیداز می شود.
نتیجه گیری: از نتایج سینتیکی چنین می نوان استنباط کرد که حداقل دو ایزوفرم از پراکسیداز در بنه های زعفران وجود دارد و از این رو می تواند در فرایندهای مختلف رشد و نمو شرکت نماید.