مقاله بررسی سینترپذیری و تبلور شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 تقویت شده با ذرات نانومتری زیرکونیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی سینترپذیری و تبلور شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 تقویت شده با ذرات نانومتری زیرکونیا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سینترپذیری
مقاله تبلور
مقاله شیشه سرامیک
مقاله سیستم SiO2-CaO-MgO-Al2O3
مقاله زیرکونیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر بررسی شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 با مقادیر ۵، ۱۰ و ۲۰ %wt نانوذرات زیرکونیا به عنوان تقویت کننده در حضور افزودنی  CaF2به عنوان کمک سینتر مورد مطالعه قرار گرفته است. کامپوزیت ها از طریق سینتر – تبلور تهیه شدند. سینترپذیری از طریق اندازه گیری چگالی نسبی مورد بررسی قرار گرفت.فازهای بلورین توسط دستگاه پراش گر پرتو ایکس (XRD) شناسایی شد. چقرمگی شکست کامپوزیت ها با روش اثرگذار (microindentation) تعیین شد. ریزساختار نمونه ها توسط SEM مورد مطالعه قرار گرفت. شیشه سرامیک تقویت شده با۱۰ %wt  زیرکونیا بیشترین چقرمگی شکست را نسبت به شیشه سرامیک داشت. مقدار تنش های پسماند در اثر انبساط حجم ناشی از استحاله زیرکونیا منجر به افزایش چقرمگی شد. افزودن ۲۰ %wt زیرکونیا نسبت به ۱۰ %wt تغییر قابل ملاحظه ای در چقرمگی به دلیل عدم سینترینگ کامل در اثر افزایش ویسکوزیته ایجاد نکرد.