مقاله بررسی سیمای زن در آثار احمد عزیزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و فرهنگ از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی سیمای زن در آثار احمد عزیزی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احمد عزیزی
مقاله زن
مقاله الگوسازی
مقاله ایجاد تقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: محققی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احمد عزیزی به دلیل خلق سبک و زبانی نو و مخصوص به خود، آفرینش مضامین و ترکیبات مبتکرانه و سرشار بودن آثارش از موضوعات اجتماعی متنوع، در میان شعرای پس از انقلاب، چهره ای شاخص و ممتاز به شمار می آید. یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی مطرح در آثار عزیزی، موضوع زن و مسائل مرتبط با زنان است. هدف این جستار آن است که با رویکردی توصیفی – تحلیلی به تبیین جنبه های گوناگون این موضوع در گستره آثار ادبی منظوم و منثور این شاعر می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش، رویکرد عزیزی به زن از سویی کاملا متاثر از عقاید و آموزه های اسلامی، فرهنگ تشیع و ارزش های انقلابی است و از سوی دیگر جنبه تعلیمی دارد؛ یعنی او با بازآفرینی سیما و منزلت زن در جهان نگری و انسان شناسی اسلام و مکتب تشیع، در هیات جذاب هنر و تصاویر و تلمیحات شاعرانه، کوشیده است تا نگاه جامعه به زن و نگاه زن به خودش را با تعالیم قرآن، سیره اهل بیت (علیهم السلام) و ارزش های انقلاب اسلامی منطبق سازد. او برای نیل به این هدف، از دو ابزار آموزشی الگوسازی و ایجاد تقابل سود جسته است.