مقاله بررسی سیستم دوتایی عامل مقاومت تر بر ویژگی های کاغذهای بهداشتی از الیاف بکر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۴۵۱ تا ۴۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی سیستم دوتایی عامل مقاومت تر بر ویژگی های کاغذهای بهداشتی از الیاف بکر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاغذ
مقاله کاغذهای بهداشتی
مقاله PAE ،CMC
مقاله شاخص مقاومت کششی
مقاله شاخص مقاومت به ترکیدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: سپیده دم سیدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جهان لتیباری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خاکی فیروز علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر استفاده از پلی آمینوآمید اپی کلروهیدرین (PAE) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) بر مقاومت های مکانیکی خشک و تر کاغذهای ساخته شده از خمیر بکر انجام شد. در این مطالعه از پلی آمینوآمید اپی کلرو هیدرین (PAE) در سه سطح وزنی (۰، ۰٫۵ و ۱ درصد) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) در ۴ سطح وزنی (۰، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد) استفاده شد. همچنین از خمیرکاغذ، با درصد اختلاط الیاف بلند: الیاف کوتاه (۶۰:۴۰) تهیه شده از کارخانه لطیف، استفاده شد در ادامه کاغذهای دست ساز ۸۰ گرمی تهیه شد و پس از آن کلیه نمونه ها در اتوو با دمای ۵±۱۰۰ درجه سلسیوس قرار داده شدند و قبل از انجام آزمون های مورد نظر به مدت ۲۴ ساعت در شرایط مشروط سازی (دمای ۱±۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت ۲±۵۰%) قرار گرفتند. درنهایت خواص مقاومتی کاغذهای دست ساز بر اساس استاندارد ملی ایران اندازه گیری شد. نتایج حکایت از آن داشت که کاغذهای تولید شده با پلی آمینوآمید اپی کلروهیدرین (PAE) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) دارای خواص مکانیکی مطلوب تری نسبت به نمونه های شاهد بود. به طوری که با افزایش درصد وزنی پلی آمینوآمید اپی کلروهیدرین (PAE) و کربوکسی متیل سلولز (CMC)، میزان شاخص مقاومت کششی خشک و تر و نیز شاخص مقاومت به ترکیدن خشک و تر افزایش یافتند.