مقاله بررسی سیستمی اثرات سیاست های قیمتی بر مصرف خانگی انرژی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی سیستمی اثرات سیاست های قیمتی بر مصرف خانگی انرژی کشور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پویایی سیستم
مقاله قیمت انرژی
مقاله بخش خانگی
مقاله مصرف انرژی
مقاله صرفه جویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: قادری سیدفرید
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی مقدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه رویکرد سیستمی در حل مسائل پیچیده، برای برنامه ریزی و مدیریت بخش های مختلف کشور از جمله بخش انرژی، مورد توجه بسیاری از مدیران و محققان جهان است. در این مقاله با استفاده از روش پویایی سیستم به ارزیابی اثرات سیاست های قیمت انرژی بر مصرف آن و سایر متغیرهای مرتبط در بخش خانگی کشور به عنوان بخشی که بیشترین سهم را مصرف به خود اختصاص داده، پرداخته شده است. در ابتدا با توجه به مطالعات انجام شده در رابطه با تقاضای انرژی در بخش خانگی عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی در این بخش شناسایی شده، سپس چگونگی تاثیر این عوامل توسط معادلات مربوطه شرح داده شده است. در ادامه پس از اعتبارسنجی نتایج کسب شده، سیاست های قیمتی با چهار سناریو مختلف تعریف شده است. در پایان میزان مصرف انرژی و سایر متغیرهای مهم در مدل با سناریوهای مختلف تا سال ۱۴۰۰ شبیه سازی و مورد بررسی قرار گرفته شده و همچنین سناریوی بهینه معرفی شده است.