مقاله بررسی سیاست های تامین مالی شرکت ها بر اساس تئوری حرکت همگام با بازار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی سیاست های تامین مالی شرکت ها بر اساس تئوری حرکت همگام با بازار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه حرکت همگام با بازار
مقاله ساختار سرمایه
مقاله شبکه های عصبی مصنوعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف معمار فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله گام هایی است که به منظور تعیین ترکیب مناسب برای ساختار سرمایه برداشته شده است، تئوری های مطرح شده در این زمینه است. یکی از این موارد، حرکت همگام با بازار است که پژوهش حاضر در پی بررسی این تئوری در رابطه با شرکت های ایرانی است. تئوری حرکت همگام با بازار، وضعیت کنونی ساختار سرمایه شرکت، را برآیند آثار انباشته تلاش های شرکت برای هم گام سازی خود با شرایط بازار می داند. برای این منظور ۲۲۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی ۹ سال مورد بررسی قرار گرفته است و علاوه بر استفاده از تحلیل رگرسیونی، با توجه به مزایا و کاربردهای تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی این روش نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از معناداری ارتیاط بین اندازه، نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری و سودآوری با تغییرات نسبت بدهی می باشد. همچنین مقایسه نتایج حاصل از روش های آماری یاد شده حاکی از قدرت توضیح پذیری بالاتر مدل در تحلیل هوش مصنوعی نسبت به تحلیل رگرسیون است.