مقاله بررسی سوپرآنتی ژن ها در بافت پولیپ بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن در مقایسه با گروه کنترل (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۵۲ تا ۴۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی سوپرآنتی ژن ها در بافت پولیپ بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن در مقایسه با گروه کنترل (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوپرآنتی ژن
مقاله RT-PCR ،ELISA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی آذردخت
جناب آقای / سرکار خانم: شکرآبی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش ثمیله
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نیا شیما
جناب آقای / سرکار خانم: قوامی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استافیلوکوک اورئوس سوپرآنتی ژن های زیادی ترشح می کند که در التهاب مخاط سینوس ها و ایجاد رینوسینوزیت مزمن نقش دارند. هدف این مطالعه، بررسی وجود این سوپرآنتی ژن ها در بافت پولیپ بینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن و مقایسه آن با گروه کنترل بود.
روش بررسی: آنالیز بافت پولیپ بینی در ۳۸ بیمار و نمونه مخاطی ۱۴ کنترل از نظر وجود سوپرآنتی ژن های اگزوتوکسین A، B، C، D و TSST1 با روش RT-PCR و ELISA انجام شد.
یافته ها: در بررسی RT-PCR در ۸۸٫۲% بیماران و ۴۵٫۵% گروه کنترل حداقل یک سوپرآنتی ژن شناسایی شد که از نظر آماری اختلاف معنی داری دارد (P=0.03). در بررسی کلی از نظر سوپرآنتی ژن ها با روش ELISA در ۱۰۰% بیماران و ۳۵٫۵% گروه کنترل حداقل یک سوپرآنتی ژن شناسایی شد که از نظر آماری اختلاف معنی داری داشت (P<0.001).
نتیجه گیری: نشان داده شد که بین سوپرآنتی ژن های استافیلوکوکی و پولیپ بینی و احتمال دخالت آن ها با پاتوژنز پولیپوز بینی ارتباط وجود دارد.