مقاله بررسی سوانح انسانی ناشی از عملیات بهره برداری در شرکت سهامی جنگل شفارود طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۳۴۴ تا ۳۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی سوانح انسانی ناشی از عملیات بهره برداری در شرکت سهامی جنگل شفارود طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضریب حادثه
مقاله پرسشنامه
مقاله گزارش حادثه
مقاله شغل
مقاله علل حادثه
مقاله اعضای بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: اقتصادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: برانی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در جنگل های تحت پوشش شرکت جنگل شفارود طی سال ۸۵ تا ۸۹ با استفاده از برگهای تکمیل شده و فرم گزارش حادثه، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق در طی دوره مورد مطالعه نشان داد که شیوع حوادث از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ با سیر صعودی که اوج آن در سال ۱۳۸۷ با ۴۵٫۲۹ مورد در هزار بوده، از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۸۹ سیر نزولی طی نموده به ۲۵٫۷۱ مورد در هزار کاهش یافت. کمترین ضریب حادثه مربوط به سال ۸۹ تقریبا با ۱۱ حادثه در یک میلیون ساعت کار و بیشترین حادثه مربوط به سال ۸۷ یعنی ۲۰ حادثه در یک میلیون ساعت کار بود. بررسی محل های وقوع حادثه نشان داد که ۴۶ درصد حادثه درحوزه مرکزی و ۲۷ درصد در حوزه شفارود، ۱۳ درصد در حوزه شاندرمن، ۷ درصد در حوزه جلگه ای و ۷ درصد در حوزه اسالم بود. بیشترین شغل مورد حادثه در واحد بهره برداری جنگل به ترتیب شامل رانندگان، اره موتورچی و چوکربند و در واحدهای خدمات پشتیبانی شامل جوشکار و مکانیک و در واحدهای احیاء و توسعه شامل قرقبان بود. بررسی نتایج علل حادثه نشان داد که ۴۳ درصد از حوادث در اثر ضربه خوردن با وسایل مختلف و ۲۲ درصد ناشی از تصادم و ۱۲ درصد در اثر افتادن و ۱۰ درصد در اثر سقوط از بلندی و ۹ درصد بر اثر فشار و تقلای بیش از حد و بقیه عوامل سهم کمتری را به خود اختصاص دادند. بعضی از اعضای بدن نسبت به سایر اعضا بیشتر در معرض خطر قرارداشتند که شامل دست، چشم، صورت، کمر و ستون فقرات و پا به ترتیب ۴۱ و ۲۱ و ۱۹ و ۱۸ و ۱۵ مورد بوده است. به منظور پیشگیری از حوادث، بکارگیری لوازم حفاظت فردی و همچنین استفاده از ماشین آلات و ابزار کار استاندارد، به عنوان اقدام اساسی ایمنی باعث کاهش جراحات و تامین شرایط ایمن برای کارگران خواهد شد.