مقاله بررسی سه بعدی تاثیر بانداژ مچ پا بر یافته های کینماتیکی این ناحیه در افراد سالم طی راه رفتن بر روی زمین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهنده از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی سه بعدی تاثیر بانداژ مچ پا بر یافته های کینماتیکی این ناحیه در افراد سالم طی راه رفتن بر روی زمین
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانداژ
مقاله بیومکانیک
مقاله مچ پا
مقاله آسیبهای مچ پا
مقاله آنالیز ۳ بعدی راه رفتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شعرا الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رازقی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از بانداژ مچ پا به عنوان یکی از روشهای پیشگیری و نیز کمک کننده در درمان پیچ خوردگی مچ پا بسیار متداول است. هدف از بانداژ مچ پا کمک به حفظ الگوی نرمال بیومکانیک پا (foot) و مچ پاست. علیرغم استفاده فراوان از بانداژ در کلیه ورزشها، دلایل عینی بسیار کمی در این رابطه موجود است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر بانداژ در تغییر الگوی کینماتیک مچ پا در سه صفحه در طول راه رفتن بر روی زمین می باشد. مواد و روشها: ۳۶ دانشجو (۱۸ دختر و ۱۸ پسر) بدون سابقه پیچ خوردگی مچ پا و با میانگین سنی ۳±۲۳ سال و توده بدنی ۲±۲۳، در سه گروه بدون بانداژ، بانداژ به روش Gibney close basket weave و پلاسبو بانداژ، با سرعت دلخواه روی زمین راه رفته و اطلاعات کینماتیکی صفحات ساجیتال، فرونتال و عرضی مفصل مچ پای نمونه ها توسط دستگاه پیشرفته آنالیز ۳ بعدی حرکت(Qualysis, Sweden)  بررسی گردید.
یافته ها: بانداژ مچ پا توانست به طور معنی داری باعث کاهش دامنه سوپینیشن پا در لحظه برخورد پاشنه به زمین شده و نیز باعث کاهش معنی دار میزان حداکثر پلانتار فلکشن و پرونیشن در فاز استانس و سوپینیشن در فاز سوئینگ گردد (
p<0.01). مقادیر پلاسبو بانداژ بسیار شبیه به وضعیت بدون بانداژ بود.
نتیجه گیری: بانداژ مچ پا توانست با تاثیر بر خلف پا، حرکات سوپینیشن و پلانتار فلکشن مچ پا را محدود نماید. استفاده از بانداژ مچ احتمالا در پیشگیری از پیچ خوردگی مچ پا کمک کننده می باشد
.