مقاله بررسی سن و رشد سیاه ماهی (Capoeta damascina (Valenciennes in cuvier and valenciennes 1842 در رودخانه دالکی استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۲۵ تا ۴۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی سن و رشد سیاه ماهی (Capoeta damascina (Valenciennes in cuvier and valenciennes 1842 در رودخانه دالکی استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاه ماهی
مقاله بوشهر
مقاله سن
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیراندیش آذرمیدخت
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر دو فاکتور سن و رشد سیاه ماهی Capoeta damascina در رودخانه دالکی استان بوشهر واقع در جنوب ایران مورد بررسی قرار گرفت. پنج کلاس سنی از صفر تا چهار سال برای نرها و ماده ها بدست آمد. بیشتر فراوانی طولی متعلق به کلاس های طولی ۱۳-۱۱ و ۱۷-۱۵ سانتی متر بترتیب برای نرها و ماده ها بود. دامنه طولی بین ۷۲ تا ۲۲۴ میلی متر و دامنه وزنی بین ۴٫۹ تا ۲۲۶ گرم بود. همچنین دامنه ضریب چاقی بین ۰٫۶۸ تا ۱٫۳۶ بود. تعداد ماده ها از نرها بیشتر بود (۱ به ۱٫۵۵). روابط معنی داری بین طول و وزن در ماده ها (R2=0.965، lnY=2.895 lnX-10.895) و نرها (R2=0.959، lnY=2.836 lnX=10.895) بدست آمد. طول بیشینه برای این ماهی ۴۰ سانتی متر محاسبه شد. در نهایت ساختار جمعیت در این رودخانه با سایر ماهیان مطالعه شده در دیگر زیستگاهها مقایسه و دلایل احتمالی تفاوتها مورد بررسی قرار گرفت.