مقاله بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمی دایک های مافیک و فلسیک مجموعه پلوتونیک الوند – همدان و بررسی شیمی کانی های موجود در آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۴۴۵ تا ۴۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمی دایک های مافیک و فلسیک مجموعه پلوتونیک الوند – همدان و بررسی شیمی کانی های موجود در آنها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دایک
مقاله پگماتیت
مقاله آپلیت
مقاله سنگ میزبان
مقاله کانی شناسی
مقاله ژئوشیمی
مقاله الوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: سپاهی گرو علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سلامی صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجموعه آذرین الوند از سنگ های آذرین متنوع، دایک های مافیک و فلسیک (پگماتیت ها و آپلیت ها) تشکیل شده اند. پگماتیت ها و آپلیت های منطقه دارای کانی های کوارتز، فلدسپات، میکا، تورمالین، گارنت و آلانیت هستند. پگماتیت ها و آپلیت های منطقه بر اساس ترکیب کانی شناسی به پگماتیت های تورمالین-گارنت-موسکوویت دار، آلومینیوسیلیکات دار و تورمالین دار و آپلیت ها به انواع تورمالین دار، گارنت دار و تورمالین-گارنت-موسکوویت دار و از نظر ژئوشیمیایی به پگماتیت ها و آپلیت های سدیک و پتاسیک تقسیم می شوند. نمودارهای هارکر و عنکبوتی نشان می دهند که دایک های پگماتیتی با دایک های آپلیتی منطقه و دایک های مافیک با دیگر سنگ های مافیک تا حدواسط توده هم خاستگاه را تشکیل می دهند. دایک های فلسیک پرآلومین و آهکی قلیایی هستند. آهکی دایک های مافیک آهکی قلیایی، تولئیتی و متاآلومین هستند. ترکیب گارنت پگماتیت ها از نوع پیرالسپیت اند (Alm34.6-Sps61.5-Grs3.1-Prp0.8)، ترکیب پلاژیوکلاز پگماتیت ها و آپلیت ها که به ترتیب An2-5 و An7.13 هستند. در پگماتیت ها، پتاسیم فلدسپارها با هم رشدی آلبیت به حدود ۵۰% می رسند. میکای سفید موجود در پگماتیت ها و آپلیت های منطقه در گستره بین موسکوویت و سلادونیت قرار می گیرند. بیوتیت های موجود در آپلیت ها سیدروفیلیت و آلانیت های موجود در پگماتیت ها از نوع غنی از Ce هستند. بر اساس بررسی های ژئوشیمیایی دایک های فلسیک، مافیک و سنگ های میزبان مافیک روی نمودارهای عنکبوتی در عناصر Nb، Ta، Ti، Y، Hf، Zr و HREE تهی شدگی و در عناصر (Cs، Rb، K) LIL و LREE غنی شدگی نشان می دهند که نشانگر تشکیل آنها در یک محیط فرورانش است.